Thanh toán đơn giản
  1. Hình thức thanh toán

Miu Hanmdade chấp nhận các loại hình thức thanh toán sau đây:

Thanh toán sau khi nhận hàng (COD)
Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

  1. Thông tin ngân hàng

Chuyển khoản cho Miu Handmade với nội dung: WEB + SĐT tới số tài khoản dưới đây:

Tài khoản MB Bank
Chủ tài khoản : Trần Thị Phương Anh
Số tài Khoản : 0852061103
Chi Nhánh : MB Bank chi nhánh Hoàng Mai