Hiển thị tất cả 4 kết quả

Điều quan trọng nhất từ việc đọc các chart len móc khóa ký hiệu là nơi đặt các mũi móc. Bạn sẽ móc theo từng hàng hoặc từng vòng như bình thường, đọc các ký hiệu vì đọc bằng chữ. Biểu đồ hàng thường được làm việc từ dưới lên trên, theo cùng một hướng mà bạn móc.

Giảm giá!
15.000 
Giảm giá!
Giảm giá!

Len Móc Khóa

Móc khóa handmade

80.000 
Giảm giá!
19.000