Túi đựng ly giữ nhiệt bằng len

89.000 

Túi đựng ly giữ nhiệt bằng len làm tăng thêm sự đánh yêu cho bình giữ nhiệt của bạn, đồng thời cũng làm nổi bật cá tính riêng  biệt của bạn.